CỔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cổng dữ liệu của thành phố là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước thành phố.

Cổng dữ liệu cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kỹ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng dữ liệu.

Ngoài ra, một phần của Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ được chia sẻ qua Cổng dữ liệu mở của thành phố để người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác sử dụng để tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  • 59 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  • (028) 3520.2727 - (028) 3520.2323
  • (028) 3520.2424 - (028) 3930.9498
  • stttt@tphcm.gov.vn